7 klíčových tipů Google Ads pro e-shopy
9+ mil. Kč investovaných do Google Shopping Ads
200.000 položek zanalyzováno
Tip č.1
Název Zboží
Věnujte pozornost názvům Vašich produktů. Měly by
odpovídat tomu, jak je nazývají Vaši klienti.

Příklad: měli jsme v názvu produktu „tvořítka na zmrzlinu“, ale na základě vyhledávacích dotazů jsme je přejmenovali na „formy na nanuky a zmrzlinu“.
Uvedením podrobného názvu produktu, který co nejlépe odpovídá vyhledávacím dotazům uživatelů, si zvětšíte šanci na:

 • zobrazení zboží na top pozicích;
 • větší počet impresí;
 • větší CTR (počet prokliků vs. počet zobrazení);
 • relevantnější proklik (více informaci);
 • nizší cenu za objednávku a vyšší ROAS.

Další příklad:
Název neobsahuje žádné informace ohledně zboží.

Bylo by dobré do názvu uvést:

 • Co je to za produkt?;
 • K čemu slouží?;
 • Důležité parametry, které zákazníci hledají.

Po krátkém zkoumání trhu jsme přišli s pojmenováním:

„Autorádio Sencor s USB a Bluetooth SCT 5017BMR BT“.
Tip č.2
Segmentace Položek
Hlavní smyslem je spojení Paretova pravidla 80/20 a matice BCG.

Nebo-li máme investovat nejvíce zdrojů do položek, které mají nejlepší návratnost.

BCG matice nám ukazuje jaké položky jsou nejefektivnější z hlediska prodejů. Následně celý sortiment rozděluje do 4 skupin.

Tento způsob se hodí převážně pro reklamy typů:

 • Shopping
 • Performance Max

Pro základní segmentaci je důležitý ukazatel prodejnosti. Mnoho lidí věří, že marže je nejdůležitějším parametrem. V tomto případě tomu tak ale není.

Nedává smysl propagovat něco, po čem není poptávka. Pokud samozřejmě neusilujete o vytvoření zcela nového trhu, což vyžaduje hodně investic a času.

Proto v první řadě je potřeba zjistit, jaké položky se Vám nejlépe prodávají, na ně pak budete směrovat většinu svého reklamního rozpočtu. Tímto dosáhnete většího počtu:

 • zobrazení;
 • prokliků;
 • prodejů.

Pokud tyto produkty vyřadíte z propagace, můžete mít za následky:
ztratíte dynamiku = nedostatečná data pro optimalizaci Google reklamy = snížení výkonu vaši reklamy
Stejně důležité je identifikovat produkty, které jsou ze strany klienta poptávané, ale neprodávají se.

Důvodem může být:

 • cena;
 • popis;
 • obrázek.
Dalším důležitým parametrem je ROAS nebo PNO (pokročilá strategie je se soustředit na marži. Podrobněji tento přístup rozebíráme na našem blogu).

Výsledkem segmentaci položek je:

 • 4 typy produktů (Winners, Potentials, Zoombies, Loosers)

Analýza a segmentace položek by se měla provádět poměrně často, záleží akorát na tom, jak velký na to máte rozpočet.

Příklad:

 • 1000 položek v sortimentu
 • 1000 Kč denní rozpočet
 • 1000 Kč průměrná objednávka
 • PNO je 20 %
Denně obdržíte v průměru 5 objednávek v hodnotě cca 5000 Kč.

Výsledek:

 • Některé položky byly objednány;
 • Některé položky měly prokliky, ale žádné prodeje;
 • Některé výhodné pro firmu položky byly objednány;
 • Zbytek položek neměl dostatečná data pro posouzení.

Další den shromáždíte další data, ale v případě že je nebudete schopní analyzovat a zavádět včasné změny, ve výsledku:

 • Za položku se utratilo více, než bylo rozpočtové maximum;
 • Dobře se prodávající položka dostane málo zobrazení.

Právě proto jsme přišli s nástrojem, který neustále analyzuje a implementuje změny v reklamě — getprofit.cz
Ve skutečnosti se jedná o marketingovou agenturu, která stojí 4-5krát méně, při tom pracuje 7 dní v týdnu. Provádí důkladnou analýzu dat a má lepší výkon než 80 % agentur na trhu.
Tip č.3
Struktura Segmentace Položek
Vaše reklamní strategie by měla záviset na objemu prodeje.

Po analýze mnoha internetových obchodů jsme dospěli k následujícímu závěru:

Malý obchod (do 100 prodejů za měsíc)

Položky rozdělujete do 2 skupin:

 • Produkty s historií prodejů (nastavíte vyšší rozpočet a nižší ROAS);
 • Produkty bez historie prodejů (nastavíte nižší rozpočet a vyšší ROAS).

Střední e-shop (100 až 1000 prodejů za měsíc)

Položky se rozdělí do 3 skupin:

 • Produkty s historií prodejů a přijatelným ROAS (60-70% rozpočtu, nižší než ROAS);
 • Produkty s nedostatečnými daty pro rozhodování o efektivitě (20-30% rozpočtu, vyšší než ROAS);
 • Produkty, které spolehlivě prokázaly, že neefektivně využívají rozpočet (5-10% rozpočtu, vyšší než ROAS).

Velký e-shop (více jak 1000 prodejů za měsíc)

Položky se rozdělí do 4 skupin:

 • Bestsellery (přináší až 60+ % zisku, systematicky)
 • Produkty s potenciálem (přináší prodeje, nesystematicky a ne vždy v cílovém ROAS)
 • Produkty s nedostatečnými daty pro rozhodování o efektivitě (20-30% rozpočtu, vyšší než ROAS);
 • Produkty, které spolehlivě prokázaly, že neefektivně využívají rozpočet (5-10% rozpočtu, vyšší než ROAS).

Enterprise eshopy

Stejná struktura, která je pro velké eshopy, akorát dodatečně se rozděluje dle kategorii produktu.

Tip č.4
Cena
Návrhy ne stanovení ceny najdete ve zprávách Google Merchant Center > Price Insights.

Cca v 20 % případů při snížení ceny o 3-7% získáte více zobrazení, prokliků a konverzi.
Tip č.5
Nastavení ROAS a Rozpočtu
Prvním a nejdůležitějším pravidlem je, že změny lze provádět maximálně jednou za 2 týdny.

Google je statistický nástroj, jakákoli změna vede k porušení jeho statistického algoritmu.

V případě změny o 10-15 %, odchylka od cílů by neměla být závažná.

Avšak v případě změny o více jak 20-30% se může jednat o zcela nepředvídatelné výsledky.

Další zajímavý detail, na který jsme přišli, je, že čím větší je konverze na účtě, tím rychleji se projeví změny a tím menší bude odchylka:

 • Do 30 konverzí měsíčně = jakákoliv změna se projeví opravdu hodně nepředvidatelně;
 • 30-60 konverzí měsíčně = dá se spoléhat, že odchylka nebude velká
 • 60-100 konverzí měsíčně = odchylka je minimální
 • 100+ konverzí měsíčně = odchylka je minimální
Tip č.6
Dostupnost a Sklad
Sledovat skladové zásoby svých bestsellerů je jedna z
nejdůležitějších věci.

V případě vyčerpání zásob položek s nejlepší / nejvyšší úspěšnosti prodeje — efektivita reklamy se značně sníží => tím poklesne počet impresí jelikož není dosaženo cílové ROAS/CPA => což způsobí nižší rozpočet a obrat.

Náš nástroj hlídá dostupnost produktů a při změně skladových zásob produkt automaticky přidá/odebere z reklamní kampaně.
Tip č.7
Sezónnost
Na základě důkladných analýz jsme dospěli k dalšímu
důležitému závěru.

Pro efektivní sledování sezónnosti je potřeba analyzovat data za uplynulé roky a porovnat je s relevantními daty tohoto roku.

Podle našich údajů se každý produkt dobře prodává v průměru 2 až 5 měsíců v roce. Během zbývajících měsíců investováním reklamního rozpočtu do těchto položek spíše proděláte.

V getprofitu též sledujeme sezónnost. Analyzujeme prodeje Vašeho sortimentu za poslední roky a zároveň sledujeme co se děje aktuálně.
Závěr
Shrnutí
Na požádání vám zašleme manuál, jak si sami zvládnete nastavit segmentaci produktů ve Vašem e-shopu.

Nebo si můžete vyzkoušet getprofit.cz na 30 dní zdarma.
Při nastavování reklamních kampaní je potřeba dbát na poměrně velký počet důležitých nuancí, jako například analýza dat, konverze Vašeho webu, omnichannel a podobně.

My tyto informace rádi poskytujeme naším klientům, proto sledujte naše novinky a využijte je pro rozvoj svých e-shopů.
Made on
Tilda